Hoe houd je een zonnescan up to date? Door als basis de jaarlijkse luchtfoto’s te gebruiken! Voor de gemeente Amersfoort heeft Karto de gehele Zonnescan vernieuwd op basis van de gemeentelijke luchtfoto.

De uitdaging

Om te bepalen hoeveel energie zonnepanelen gaan opwekken op een dak moeten we weten hoeveel zon (en schaduw) het dak jaarlijks ontvangt. Om dit te berekenen gebruiken we gedetailleerde hoogtebestanden. De meeste Zonnescans, Zonnekaarten en Zonatlassen hebben als basis het AHN hoogtebestand. Dit bestand wordt ongeveer elke 5 jaar vernieuwd. Maar wat nu als er in die tussentijd grote veranderingen in de stad plaatsvinden? Bijvoorbeeld doordat er een nieuwbouwwijk is bijgekomen?

De oplossing hiervoor is dat we niet het AHN hoogtebestand gebruiken, maar we uit de jaarlijkse luchtfoto een nieuw, en veel actueler hoogtebestand opbouwen. Bijkomend voordeel is dat dit hoogtebestand een hogere resolutie heeft waardoor de zonanalyse ook nauwkeuriger wordt.

Met dit hoogtebestand is een nieuwe analyse uitgevoerd voor de potentie van zonnepanelen voor alle daken in de gemeente Amersfoort. Ook is de gelegenheid aangegrepen om de website geheel te vernieuwen en geschikt te maken voor tablets en smartphones.

Het resultaat

Voortaan kan de gemeente Amersfoort haar inwoners voorzien van actueel advies over zonnepanelen via:
amersfoort.burokarto.nl
Een heldere, compacte website waarmee mensen snel de kansen zien voor zonnepanelen op hun eigen dak. Kenmerken van de toegepaste werkwijze zijn:

  1. Actueel: Door gebruik te maken van luchtfoto’s in plaats van het AHN is ook informatie over nieuwe bebouwing beschikbaar.
  2. Betrouwbaar: Door gebruik van goede algoritmes en kalibratie met KNMI gegevens wordt een betrouwbare inschatting gegeven over de hoeveel elektriciteit die met zonnepanelen kan worden opgewekt.
  3. Toegankelijk: Via de website kan de gemeente advies op maat brengen, die voor de burger toegankelijk is vanuit de luie stoel.
  4. Begrijpelijk: Door op de site gebruik te maken van een stappenplan kunnen de mogelijkheden en keuzes die spelen bij het aanschaffen van zonnepanelen begrijpelijk worden uitgelegd. Hierdoor is de zonnescan bruikbaar voor een breed publiek.

De Zonnescan wordt sinds 2019 verder ontwikkeld door Readar. Vanuit Readar is een blog geschreven over de Zonnescan: Hoe kunnen gemeentes hun inwoners helpen in de energietransitie?